Biathlon
World Championships

Women: 3 x 7.5 km Relay

Year Location
1991 Lahti (fin) Soviet Union Norway Germany
Elena Belova Grete Ingeborg Nykkelmo Uschi Disl
Elena Golovina Anne Elisabeth Elvebakk Kerstin MŲring
Svetlana Davydova Elin Kristiansen Antje Misersky
1990 Oslo (nor) Soviet Union Norway Finland
Elena Batsevich Grete Ingeborg Nykkelmo Tuija Vuoksiala
Elena Golovina Anne Elisabeth Elvebakk Seija Hyytišinen
Svetlana Davydova Elin Kristiansen Pirjo Mattila
1989 Freistritz (aut) Soviet Union Bulgaria Czechoslovakia
Natalya Prikazchikova Zvetana Krasteva Eva BuresovŠ
Svetlana Davydova Maria Manolova Renata NovotnŠ
Elena Golovina Nadejda Alexieva Jurina AdamickovŠ

Note:
1990: Due to thaw moved from Minsk (urs) to Oslo (nor).